Yeni Atom Modeli 1 ( ORBİTALLER )

   TELEFONUM: 0536 688 4114           ersengul57@hotmail.com


TÜRKİYEDEKİ  BÜTÜN KİMYA,FİZİK, MATEMATİK DOÇ.,PROF.,DR., VE  ÖĞRETİM ÜYELERİNE SESLENİYORUM, BEN KİMSEDEN  MAKAM ,MEVKİ, ÜCRET  İSTEMİYORUM. SADECE  GÜZEL TÜRKİYEMİZİN BİLİMDE  TEKNOLOJİDE  İLERLEMESİNİ İSTİYORUM, LÜTFEN  YENİ  ATOM MODELİMİZİ OKUYUP  DÜŞÜNSÜNLER CİDDİYE ALIP ÜZERİNDE ÇALIŞSINLAR. BEN FİZİK,KİMYA BİLMEM ,MATEMETİKÇİYİM.YANLIŞ DÜŞÜNCELERİMDEN  DOLAYI ÖZÜR  DİLERİM.   BU  YENİ  ATOM  MODELİ YALNIZ BENİM DEĞİL  BÜTÜN TÜRKİYENİN OLACAK, BİLİM ADAMLARIMIZ YÜZLERCE  BULUŞ YAPACAK.   SİZİN DE KATKINIZ OLSUN İSTİYORUM. ARTIK TÜRKİYE'DE DE BULUŞLAR YAPILSIN . BİLİMSEL TARTIŞMALAR YAPILSIN BİLİMDE TEKNİKTE İLERİ GİDELİM   İSTİYORUM. BÜTÜN İLİM ADAMLARI BU ŞEKİLLERİ ALIP , GELİŞTİRİP KULLANABİLİR. HİÇ BİR HAK İDDİA ETMİYORUM.SADECE ERKAL HOCADAN ALLAH RAZI OLSUN DESİNLER BANA YETER.

 Şekildeki 1 nolu kırmızı orbital +,-1sx1ny1  ,2 nolu yeşil orbital +,-3Sx3ny3 ,3 nolu mavi orbital +,-5Sx5ny5  diye yazılır.4 nolu kırmızı-sarı orbital +,-7Sx7ny7  şeklinde yazılır. Şekil karışık olmasın diye  Z eksenini çizmedim ve 3tane Sxy orbitalini de çizmedim.Düşey  olan  7 kat içiçe  Y ekseni manyetik silindirleri  gördüğünüz gibi içten dışa doğru  1  den  7  ye kadar numaralanmıştır. Yatay olanlar  X  ekseninin  7  katlı manyetik silindirleri de  1  den 7 ye kadar numaralanmıştır. x1n (kesişim) y1  orbitaline bakarken x'in 1. silindiri  ile y'nin 1. silindirinin kesişimini düşünmelisiniz. 
 
 Yukarıdaki şekilde  1  nolu siyah-sarı orbital+,-2px1ny2  gösterimi  ile yazılır.Yukarıdaki şekilde  2 nolu  mavi orbital +,-3px2ny3  3. nolu yeşil orbital +,-4Px3ny4 diye yazılır. x3 n(kesişim)y4     obitaline bakarken  yatay olan  X ekseninin 3. silindiri  ile  düşey olan  Y  ekseninin 4.  silindirinin kesişimi olan  yeşil orbitali hayalinizde canlandırmalısınız.

1 nolu kırmızı orbital+,-5gy1nx5,2 noluyeşil orbital +,-6gy2nx6 ,3 nolu mavi orbital +,-7gy3nx7  şeklinde yazılır. g orbitalleri , f  orbitallerinin içinde  3 tanedir. Yukarıdaki  gx ve gy orbitallerini inceleyiniz.  Aşağıdaki şekil 10  da  X7  manyetik silindiri üzerindeki  ly,hy,gy,fy,dy,py,sy orbitalleri görülmektedir. Aşağıda gördüğünüz gibi X7 silindirinde 7 çeşit orbital vardır. X6  silindirinde 6 çeşit orbital vardır,X5 silindirinde 5 çeşit orbital vardır. ... buşekilde devam eder. Daha  X silindiri üzerinde Xn (n) Zm  kesişimlerinden oluşan orbitaller de vardır  şekil karışmasın diye onları çizmiyoruz.Şekil7de:1 nolu sarı orbital +,-5gx1ny5  . 2 nolu mavi orbital +,-6gx2ny6  3 nolu yeşil orbital  +,-7gx3ny7   biçiminde yazılır. Not: Buşekillerdeki  7  kat manyetik silindirler ve kesişimleri olan orbitaller elektron mikroskopu ile görünmez,ışıma da yapmazlar. Sadece bir manyetik  çekim alanı olarak varlıklarına hükmedilir.Zaten böyle olmasaydı şimdiye kadar keşfedilirdi . Bu 3 boyutlu 7 katlı manyetik silindirleri ile örülen uzay-zaman örgüsüne,Kuantum Alanı diyebilirsiniz.Fizikçilerin aradığı karanlık madde ve karanlık enerji  de bu bizim önerdiğimiz (uzay- zaman ) örgüsüdür.yukarıda  Ne  elementinin bir atomunun elektron dağılımı  tahmini olarak yazılmıştır,aslını kimyacılarımız yapacak. Ne nin  atom olarak görünüşü bu değildir, siz bu şekli saniyede 10 üzeri 15 defa x,y,z eksenlerinde dolaşarak, uzay-zaman küplerinin köşelerinde atlayarak yüzüp gittiğini düşünmelisiniz, işte  o   düşündüğünüz şekildedir, Ne  atomunun görünüşü.

Şekil 12-A.16 elektironlu bir atomun tahmini orbitallerini göstermektedir. Modern Atom  Modelindeki dx2,dy2,dz2  diye isimlendirilen orbitallere çok benziyor. onlar  buşekildeki orbital guruplarına dx2 gibi bir orbital ismi takıyorlar.Halbuki bizim Yeni Atom Modelimiz dx2 orbitalinin içinde birkaç orbital olduğunu öneriyor.Biz orbital tanımını değiştirmiş oluyoruz.Bizim orbital tanımımızda  iki manyetik silindirin kesişimi  (+) , (-) gibi iki orbital oluşturuyor.

Şekil 12-B  de:1. kırmızılar Px orbitallerini, 2.Yeşiller dx orbitalini, 3.Kahverengiler fx orbitalini, 4.Maviler gx orbitallerini göstermektedir.Daha içeride hx ve lx orbitalleri vardır.Şekil karışmasın diye onları çizmedik.

   Şekillerin açıklaması: Birbirine dik x,y,z eksenlerinin her biri 7 katlı manyetik alan silindirlerinden oluşur. Atomlardaki elektron yuvaları demek olan orbitaller,bu enerji  seviye  (manyetik alan) silindirlerinin ikişer ikişer,  iç içe kesişmelerinden oluşur. Bu 7 katlı manyetik alan silindirlerinden oluşan ,x,y,z eksenlerinin ortalarında 14X7=98 adet (+) yükü algılayabilen    eksenler,  (Bu algılama bir saniyede 10 15 defa  oluyor) 

14x7=98 adet  koku , tad ve atom özellikleri  vesaire sinyallerini algılayabilen eksenler, üçer üçer bir araya gelip proton ve nötronları oluştururlar. Proton içindeki 3 kuark işte bu eksenlerin kesit görüntüleridir. Nötrondaki 3 kuark da bu eksenlerin kesit görüntüleridir.Modern atom modelinde nötronların;+ Yüklü protonları bir arada tuttuğu söyleniyor.Buna ilaveten,nötronların,koku, tad atom özellikleri  sinyallerini düzenlediğini,hangi mayetik silindirlerin kesişimleri olan orbitallere elektron verileceğini şifreleyen ,sanki atomun DNA sı gibi bir sistem olduğunu söylüyoruz. 

    Protonlar  elektron ile bağlantılıdır,nötronlar ise elektronlara o maddenin koku ve tadını ,atomun diğer özelliklerini  iletir.bundan başka elektron ile proton arasındaki iletişimi sağlar.Şimdi de şekillerdeki  simgelerin açıklamasını yapalım.+,-n (n-m)  Xm nYn  simgesindeki  +  İşareti,orbital eksenin pozitif tarafında demektir.( -)  işareti orbital, eksenin negatif tarafında demektir.n-m orbitalin cinsini gösterir. n -m =0  İse   s   orbitali,n-m=1  ise P  orbitali, n-m=2  İse d  orbitali,n-m=3  İse f  orbitali,n-m=4 ise  g orbitali,n-m=5ise h orbitali,n-m=6ise l orbitali   diye alfabetik sıraya göre isimlendirilir.  Modern atom modelinde bu  isimlendirme   n-1  formülü    ile    yapılıyor ve alt kuantum  sayısı adı veriliyor.     –n  ise orbitalin    kaçıncı enerji silindirinde olduğunu gösterir.Bunada baş kuantum  sayısı deniyor.Örnek olarak  +2PX1 n Y2   yazılışını açıklayalım. 2-1=1  p   orbital  çeşitini gösterir.  +2 ; x  ekseninin pozitif tarafını veorbitalin, y  ekseninin ikinci manyetik alan silindiri üzerinde olduğunu gösterir. X ekseninin birinci silindiri ile Y ekseninin ikinci silindirinin kesişmesinden oluşan orbitali simgeler. -3dX1 nZ3     gösteriminde             -3     Z  ekseninin üçüncü silindirinin x  in birinci silindiri ile kesişiminden oluşan  3-1=2  d  orbitalini simgeler. Şekillerin altındaki açıklamaları okursanız anlatmak istediklerim daha iyi anlaşılır.Şekiller 7 kat silindir şeklinde  x  eksenini,7 kat silindir şeklinde  y  eksenini birbiri ile kesişimlerini göstermektedir.Şekiller iyice karışmasın diye z   eksenini cizmedik,onuda siz hayalinizde canlandırınız.  Eğer zihninizde canlandıramıyorsanız iki tane eşit çaplı plastik boruyu veya iki tane eşit çaplı pet şişeyi keserek dikine kesişimini yaparakdüşünebilirsiniz.Silindirlerin çapları eşit olursa  n-m=0  s  orbitallerini elips şeklinde görürsünüz.Eğer silindirlerin çapları farklı ise küçük silindir büyük silindiri kaşılıklı iki ,bükümlü daire şeklinde keser.Bir silindir yüzeyine daire çizerseniz bükümlü daireyi orada görürsünüz.Hayalinizde canlandırmaya gerek kalmaz.Atomlarrı küresel gösteren  s   orbitalleridir.p,d,f,g,h,l   orbitalleri karşılıklı ,çekirdekten dışa doğru büyüyen bükümlü dairelerden oluşur ve koni  gibi gözükür.Aslında elektronlar dünyanın güneş etrafında döndüğü gibi dönmüyor, fizik dersindeki Manyetik dolanım konusundaki sağ el kuralına göre karşılaşarak kesişen  x,y,z   7  kat  manyetik alan silindirleri  294 tane  boş orbital oluşturup,bir atomun elektronları da bu  orbitallerde  saniyede 1015 defa var-yok,tanecik-dalgacık,1-0,bir-sıfır  oluyor.parlıyor-sönüyor  .Elektron mikroskopu ile bakanlar  elektronları dönüyor gibi görüyor.  1015sayısı yaklaşıktır ileride nasıl hesapladığımızı anlatacağız.Uzay 10-8cm atom çapı uzunluğunda ayrıtları olan küpçüklerden oluşmuştur Bu küplerin ayrıtları yukarıda anlattığımız x,y,z  7  katlı manyetik alan silindirlerinden oluşmuştur.Maddeleri oluşturan atomlar uzayda yol aldıkça  bu uzay-zaman boyutları örülür gider. X,y,z  boyutlarının bırlikte kesiştikleri yerler atom yuvalarıdır. Yedi katlı enerji (manyetik alan) silindirlerinin ikişer ikişer kesişimleri elektron yuvalarını (orbitalleri)  oluşturur.Merkezdeki eksenler üçer üçer proton ve nötronları oluştururlar. Uzay-zaman  örgüsündeki küpçüklerin  köşelrine bir atom gelince yani var-1-bir-tanecik durumunda protondaki 3 kuark,nötrondaki 3 kuark görüntü verir.Orbitaldeki elektronlar parlar.Atom ayrıtlarda yol alırken yani  o-yok-dalgacık-sıfır  durumunda her şey görünmez olur.Atom bir saniyede 10üzeri15 tane koordinat noktası atlar.Bir orbitalde hangi atom programı yüklenmiş ise  o atomun elektronları parlar ışıldar.Uzay-zaman örgüsünün  bir yerine madde (atom)proğramı yüklenmemişse hiçbir şey görülmez.       Elektronlar bir  var bir  yok olur,bir  tanecik bir dalgacık olur işte bu  var-yok oluşlar çok hızlı olduğundan duyu organlarımız varlıkları sürekli gibi algılar.TV ekranına bir saniyede 500  foton  çarpar gözümüz bu hızı takipedemediği için ekranda sürekli görüntüler görürüz.Sinema ışığının önünden bir saniyede 24 film geçer biz onu hareketli görürüz. 

 Reklam panolarındaki küçük küçük lambalar (LED)proğramlanan yazılar şeklinde hızlı hızlı yanıp söndükçe biz yazıları yürüyor gibi görüyoruz.  Şu gördüğünüz ve göremediğiniz bütün canlı ve cansız  varlıklar işte bu şekilde saniyede 10üzeri15 defa   yok- var  edilerek yaratılıyor. Bu yaratılışı Hz. Mevlana mesnevinin 1145-1155 numaralı beyitlerinde şöyle anlatıyor. (A.Gölpınarlı-mesnevi şerhi .sayfa:257, cilt 1)

Demek ki sana, her solukta bir ölüm var Mustafa da(S.A.V)[Dünya bir andan ibarettir] buyurdu.

Düşüncemiz o’nun havaya attığı bir oktur; nasıl olurda havada durabilir.Uçar gider Tanrı’ya ulaşır gene.

Her solukta dünya yenilenir,fakat biz onu duruyor görürüz de bu yenilenmeden haberimiz bile olmaz.

Ömür ırmak gibi yeniden yeniye gelir,akar,fakat bedende bir durgunluk , bir

Daimilik gösterir.

            Ucu yanmakta olan bir sopayı eline aslanda tez tez sağa sola oynatsan,göze durup duran upuzun bir ateş çizgisi görünür.,ömürde pek tez akar gider de  oyüzden duruyor gibi görünür.

            Ucu ateşli dalı sağa sola oynat,göze upuzun bir ateş çizgisi görünür dedik ya;Bu

 uzunluk ,bu sürüp giden zaman , yaratılışın tezliğindendir.Tanrı’nın tez tez yeniden yaratmasını gösterir.Bu sırrı bilmek isteyen pek derin bir bilgin bile olsa deriz ki;işte Hüsamettin buracıkta ,ondan öğren.,çünkü o kadri yüce bir kitaptır.       

                     Gördüğünüz gibi Hz. Mevlana  750 sene önce bizim anlattığımız bilimsel konuları mesnevisinde anlatmış, yaklaşık 10 üzeri 15 sayısını da < tez tez>  diye ifade etmiştir. 

 

Cemal Aydın Mesnevi tercümesi kitabında şöyle  diyor: 

 

Her atom içinde bir güneş sistemi saklar

Derken eğer atom şöyle bir ağzını açar

Bu güneş şayet çıkarsa pusudan

Gökler ve yer tuz buz olur ışıltısından

                Hz. Mevlana bu beyitinde  atomu  güneş sistemine benzetiyor ve atom bombasına işaret ediyor.

 

Efkaki  de  < Menaki-bül arifin  >  isimli kitabında  şöyle anlatıyor : Ey güneş doğ , atomlar oynuyor 

cezbeye kapılmış ruhlar oynuyor . Havadaki ve çöllerdeki bütün  atomların  bizim gibi divane olduklarını iyice bil.

Hz. Mevlana  Rubaiyat  kitabında  atomlardan  işte böyle  bahsediyor...

Şimdi de  Orbitaller hakkıda bazı bilgiler verelim

:

 

        

S    orbitalleri   n=1   için   :      x1ny1   ile   z1ny1  orbitalleri  kesiştikleri için birinde elektron varsa  diğerinde yoktur. X1nY1 çift kanatlı olduğundan 2  elektron alabilir.Her enerji seviyesinde  6  tane  s  orbitali olduğu halde  en fazla 2    elektron bulunması işte bu sebeptendir.Diğer  p,d,f,g,h,… orbitalleri  arasındaki uzaklık çok olduğundan kesişmezler ve hepsi de elektron bulundurabilir. Daha doğrusu  n=1 silindiri ile n=2  seviye silindiri arasındaki uzaklık çok fazladır.Aralarında boşluk kalır kesişmezler.n=2 silindirinin çapı n=1 silindirinin çapının  4 katından fazla olduğu için kesişmezler.Şekil 18 ve 19 a bakınız.

Bu arada şunuda belirtelim ki: şekillerdeki obitaller numaralanmış ve aynı renklerle açıklanmıştır.Okuyucuların bunlara dikkat etmesini ve bir hata yapmışsam affetmelerini dilerim.

Lise 4  Fizik kitabında  atom  modelleri konusuna girerken  manyetik dolanım konusu işlenmiş ve akım geçen düzgün bir telin etrafında manyetik alan çemberlerinden mayetik alan

(enerji seviye ) silindirleri oluştuğu anlatılıyor.Manyetik dolanım konusunun atom ve elektronlarla ilgisi olduğu buradan anlaşılıyor.Fizik ve kimya öğretmenlerinin,fizik ve kimya fakultelerinde okuyan öğrencilerin bu yeni modeli inceleyip kavrayıp geliştirmelerini canı gönülden diliyorum.

Biz gerçeği hakikati arıyoruz.Buvarlığın nasıl devam ettiğini  işin aslını arıyoruz.Eğer,yaratıcı kudretin gerçek yaratışına yaklaşabilirsek bilimin ve teknolojinin eşiğine adım atabiliriz.Üç boyutlu tv ve uzay –zaman makinesi gibi araçların yapımına zemin hazırlayabiliriz.

Biz  modern atom teorisinin ispatlanmış kısmına dokunamayız ve dokunmuyoruz ,küre gibi düşünülen atomu 3 tane  7 kat silindirlerin dikine kesişimlerinden oluşan küre gibi olduğunu söylüyoruz. Birde ;  Atomların ,küpçüklerin köşeleri olan atom yuvaları(koordinat noktaları)ından   hızlı hızlı geçerken  elektronlarının zıt spin yaparak yanıverip sönmesi   dönüyor gibi görünmesine sebep oluyor.       Şimdi de 294 tane orbitalin listesini verelim:
n  işareti matematikte kesişim  demektir. Orbital: Manyetik silindirlerin kesişimine  orbital
denir. Elektron yörüngesi demektir. Elektron yüklenirse dolu, elektron yüklenmez ise boş
orbital denir. Boş olduğu zaman orada orbital olduğu görünmez. Matematiksel olarak varlığı
kabul edilir. Modern Atom Modeli de bunu kabul etmektedir.
S orbitallerinde (n) kesişme işleminin değişme özeliği vardır, +,-lSx1ny1=+,-lSy1nx1 dir.
Sx,Sy, Sz orbitalleri: Eşit çaplı  manyetik silindirlerin kesişimidir.

+,-1sx1ny1  +,-1sx1nz1  +,-1sy1nz1    +,-2sx2ny2  +,-2sx2nz2    +,-2sy2nz2

+,-3sx3ny3  +,-3sx3nz3  +,-3sy3nz3    +,-4sx4ny4  +,-4sx4nz4    +,-4sy4nz4

+,-5sx5ny5  +,-5sx5nz5  +,-5sy5nz5    +,-6sx6ny6  +,-6sx6nz6    +,-6sy6nz6

+,-7sx7ny7  +,-7s x7nz7  +,-7sy7nz7         Not :  n   matematikte  kesişim demektir.

I=Alt(açısal) kuantum sayısı =n-m=0    olan S orbitalleri  x,y,z eksenleri ile 45 derecelik acı yapan  ve ortasından 90 derece bükülmüş elipsler gibidir. Karşısındakini elipse tamamlayarak

90 derece ile kesişen iki elips gibi görünür.Her yörüngede(eneji seviyesinde) 6  tane olmasına

 ramen  çarpışmamaları için 2 tane elektron alabilirler.Toplam 6x7=42 tanedir.

Px , Py , Pz     ORBİTALLERİ: Farkları l  olan manyetik silindirlerin kesişimidir. 

Px:  +,-2px1ny2     +,-3px2ny3     +,-4px3ny4    +,-5px4ny5     +,-6px5ny6    +,-7px6ny7

       +,-2px1nz2     +,-3px2nz3      +,-4px3nz4    +,-5px4nz5     +,-6px5nz6    +,-7px6nz7

Py:  +,-2py1nx2     +,-3py2nx3     +,-4py3nx4    +,-5py4nx5     +,-6py5nx6    +,-7py6nx7

       +,-2py1nz2     +,-3py2nz3      +,-4py3nz4    +,-5py4nz5     +,-6py5nz6    +,-7py6nz7

Pz:  +,-2pz1nx2     +,-3pz2nx3      +,-4pz3nx4    +,-5pz4nx5     +,-6pz5nx6    +,-7pz6nx7

       +,-2pz1ny2     +,-3pz2ny3      +,-4pz3ny4    +,-5pz4ny5     +,-6pz5ny6    +,-7pz6ny7

P  orbitalleri 72 tanedir.118 elektronlu bir maddeyi yaratmak için p orbitallerinin36 tanesi kullanılmış diğerlerinin bazıları  tatlar,bazıları kokular için kullanılmış,bazıları elektron atlaması için kullanılmış, bazıları da boş kalmıştır.n=2,3,4,5,6,7  . enerji seviyelerinde bulunurlar.  I=3-2=4-3=5-4=6-5=7-6=1  alt kuantum sayısı 1dir.Lise ve yüksek okul litaplarında  p orbitalleri x,y,z eksenleri üzerinde  (-,+) negatif , pozitif taraflarında toplam 6 tane olarak gösteriliyor.Doğrudur gerçekten öyle gözükür.Asıl görünüşü,tepeleri merkezde olan simetrik koniler gibi görünür, bu konilerin her biri 6 kat bükümlü çemberlerden oluşur.

dx , dy , dz  ORBİTALLERİ:  Farkları 2 olan manyetik silindirlerin kesişimleridir

dx:  +,-3dx1ny3   +,-4dx2ny4   +,-5dx3ny5    +,-6dx4ny6   +,-7dx5ny7

       +,-3dx1nz3    +,-4dx2nz4   +,-5dx3nz5   +,-6dx4nz6    +,-7dx5nz7

dy:  +,-3dy1nx3   +,-4dy2nx4   +,-5dy3nx5   +,-6dy4nx6   +,-7dy5nx7

       +,-3dy1nz3    +,-4dy2nz4   +,-5dy3nz5   +,-6dy4nz6    +,-7dy5nz7

dz:  +,-3dz1nx3   +,-4dz2nx4   +,-5dz3nx5   +,-6dz4nx6    +,-7dz5nx7

       +,-3dz1ny3   +,-4dz2ny4   +,-5dz3ny5   +,-6dz4ny6    +,-7dz5ny7

,d  orbitalleri; p orbitallerinin içinde 5 katlı koni şeklindedir.p  orbitallerinin bir birim küçültülmüş şeklidir. I=3-1=4-2=5-3=6-4=7-5=2=Alt kuantum sayısı=d  orbiti.

,n=3,4,5,6,7. enerji silindirleri  üzerinde bulunurlar.

Toplam 60 tane d orbitali olmasına ramen  30 tanesi kullanılmış diğerleri ,tatlar,kokular için kullanılmış, Atomlar enerji  aldığında ,elektronların serbestçe  yörünge atlayabilmesi için ,boş bırakılmıştır.

İnşallah bu atom modelimiz kimyacılar tarafından incelenir de bilimsel bir şeyler bulunur.

.fx  ,  fy ,  fz  ORBİTALLERİ:  Farkları 3 olan manyetik silindirlerin kesişimleridir.

.fx:     +,-4fx1ny4    +,-5fx2ny5    +,-6fx3ny6    +,-7fx4ny7

            +,-4fx1nz4     +,-5fx2nz5    +,-6fx3nz6    +,-7fx4ny7

.fy:     +,-4fy1nx4     +,-5fy2nx5     +,-6fy3nx6     +,-7fy4nx7

            +,-4fy1nz4      +,-5fy2nz5     +,-6fy3nz6     +,-7fy4nz7

 .fz:     +,-4fz1nx4      +,-5fz2nx5      +,-6fz3nx6      +,-7fz4nx7

            +,-4fz1ny4      +,-5fz2ny5      +,-6fz3ny6      +,-7fz4ny7

.f   orbitalleri d  orbitallerinin içinde 4 katlıbükümlü çemberlerden oluşmuş kesik koni 

Gibidir,d   orbitallerinin bir birim küçültülmüş şeklidir. I=4-1=5-2=6-3=7-4=3=f=alt

Kuantum sayısı .  Kimya kitaplarında  f  orbitalleri hakkında şekli bilinmiyor diyor

İşte biz şeklini anlattık ve çizerek de gösterdik.Gerekirse plastik borularla maketini

Yaparız.  n=4,5,6,7. enerji  silindirlerinde bulunur.  Toplam 48 tanedir.

 

.gx  ,  gy ,  gz   ORBİTALLERİ: Farkları 4 olan manyetik silindirlerin kesişimidir

.gx:      +,-5gx1ny5      +,-6gx2ny6      +,-7gx3ny7

           +,-5gx1nz5       +,-6gx2nz6      +,-7gx3nz7

.gy:     +,-5gy1nx5       +,-6gy2nx6      +,-7gy3nx7

           +,-5gy1nz5       +,-6gy2nz6      +,-7gy3nz7

.gz:     +,-5gz1nx5       +,-6gz2nx6      +,-7gz3nx7

           +,-5gz1ny5       +,-7gz2ny6      +,-7gz3ny7  

.g  orbitalleri  f  orbitallerinin içinde  f’nin bir birim küçültülmüş şeklidir,3  tane bükümlü

Çemberden oluşan kesik koni şeklindedir. I=4=alt kuantum sayısı=5-1=6-2=7-3=g  orbitali

.n=5,6,7. Enerji silindirleri üzerinde bulunur.Toplam 36 tanedir.

.hx ,hy , hz   ORBİTALLERİ: Farkları 5 olan manyetik silindirlerin kesişimleridir

.hx:            +,-6hx1ny6       +,-7hx2ny7

                  +,-6hx1nz6       +,-7hx2nz7

.hy:            +,-6hy1nx6       +,-7hy2nx7

                  +,-6hy1nz6       +,-7hy2nz7

.hz:            +,-6hz1nx6       +,-7hz2nx7

                  +,-6hz1ny6       +,-7hz2ny7         h orbitalleri tolam 24 tanedir.

.h  orbitallerinin açısal(alt) kuantum sayısı=I=h=5=6-1=7-2  ve n=6,7. enerji silindiri

Üzerinde bulunurlar.   h orbitalleri  g  orbitallerinin içinde  ve g’nin küçültülmüş şeklidir.

Lx,Ly,Lz  ORBİTALLERİ:  Farkları 6 olan silindirlerin kesişimleridir

Lx:         +,-7Lx1ny7         +,-7Lx1nz7

Ly:         +,-7Ly1nx7         +,-7Ly1nz7

Lz:        +,-7Lz1nx7         +,-7Lz1ny7        L  orbitalleri sadece n=7.manyetik silindirinde bulunur ve  alt kuantum sayısı=I=6=7-1=L  orbitalidir. n=7  nin çapı n=1  in çapının yaklaşık

10000 katı kadar olduğundan kesişimleri  küçük bir çember şeklindedir ve h orbitallerinin içindedir. Toplam 12 tanedir.

Şimdi de her kattaki orbitalleri sırasıyle yazalım.

.n=1 deki orbitaller:

+,-1sx1ny1       +,-1sx1nz1      +,-1sy1nz1           

.n=2  deki  orbitaller:

+,-2sx2ny2    +,-2sx2nz2    +,-2sy2nz2

+,-2px1ny2    +,-py1nx2     +,-2px1nz2   +,-2pz1nx2   +,-2py1nz2   +,-2pz1ny2

.n=3  deki orbitaller:

+,-3sx3ny3    +,-3sx3nz3    +,-3sy3nz3

+,-3px2ny3   +,-3py2nx3    +,-3px2nz3     +,-3pz2nx3     +,-3py2nz3    +,-3pz2ny3

+,-3dx1ny3   +,-3dy1nx3    +,-3dx1nz3     +,-3dz1nx3     +,-3dy1nz3    +,-3dz1ny3

.n=4  deki orbitaller:

+,-4sx4ny4   +,-4sx4nz4     +,-4sy4nz4  

+,-4px3ny4   +,-4py3nx4   +,-4px3nz4   +,-4pz3nx4   +,-4py3nz4   +,-4pz3ny4

+,-4dx2ny4   +,-4dy2nx4   +,-4dx2nz4   +,-4dz2nx4   +,-4dy2nz4   +,-4dz2ny4

+,-4fx1ny4    +,-4fy1nx4    +,-4fx1nz4   +,-4fz1nx4    +,-4fy1nz4    +,-4fz1ny4

.n=5  deki orbitaller:

+,-5sx5ny5   +,-5sx5nz5    +,-5sy5nz5

+,-5px4ny5   +,-5py4nx5   +,-5py4nz5   +,-5pz4ny5   +,-5px4nz5   +,-5pz4nx5

+,-5dx3ny5   +,-5dy3nx5   +,-5dy3nz5   +,-5dz3ny5   +,-5dx3nz5   +,-5dz3nx5

+,-5fx2ny5   +,-5fy2nx5    +,-5fx2nz5    +,-5fz2nx5    +,-5fy2nz5   +,-5fz2ny5

+,-5gx1ny5   +,-5gy1nx5   +,-5gx1nz5   +,-5gz1nx5   +,-5gy1nz5   +,-5gz1ny5

.n=6  daki orbitaller:

+,-6sx6ny6    +,-6s x6nz6    +,-6sy6nz6

+,-6px5ny6   +,-6py5nx6   +,-6px5nz6   +,-6pz5nx6   +,-6py5nz6   +,-6pz5ny6

+,-6dx4ny6   +,-6dy4nx6   +,-6dx4nz6   +,-6dz4nx6   +,-6dy4nz6   +,-6dz4ny6

+,-6fx3ny6   +,-6fy3nx6    +,-6fx3nz6    +,-6fz3nx6   +,-6fy3nz6    +,-6fz3ny6

+,-6gx2ny6   +,-6gy2nx6   +,-6gx2nz6   +,-6gz2nx6   +,-6gy2nz6   +,-6gz2ny6

+,-6hx1ny6   +,-6hy1nx6   +,-6hx1nz6   +,-6hz1nx6   +,-6hy1nz6   +,-6hz1ny6

.n=7  deki orbitaller:

+,-7sx7ny7      +,-7sx7nz7      +,-7sy7nz7

+,-7px6ny7   +,-7py6nx7   +,-7px6nz7   +,-7pz6nx7   +,-7py6nz7   +,-7pz6ny7

+,-7dx5ny7   +,-7dy5nx7   +,-7dx5nz7   +,-7dz5nx7   +,-7dy5nz7   +,-7dz5ny7

+,-7fx4ny7   +,-7fy4nx7    +,-7fx4nz7    +,-7fz4nx7    +,- 7Ly1nz7  +,-7Lz1ny7 

+,-7gx3ny7   +,-7gy3nx7  +,-7gx3nz7   +,-7gz3nx7

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !